top of page

Reserveringsvoorwaarden

Reserveringsvoorwaarden:

Wij rekenen géén reserverings- of boekingskosten. Wel gelden voor al onze reserveringen onverkort de volgende reserveringsvoorwaarden:

Reserveringen zijn niet vrijblijvend. Elke boeking is een wederzijdse afspraak waarbij een gastenkamer speciaal voor u wordt vrijgehouden.

Annuleren

Voor annuleringen gelden de volgende voorwaarden:
– Annulering is mogelijk tot vier weken voorafgaand aan het afgesproken logies.
– Wanneer u binnen vier weken voor uw logeerdatum de afspraak niet kunt nakomen (om wat voor reden ook), bent u de helft van de logieskosten verschuldigd. 50%
– Dit geldt ook voor reserveringen gedaan op kortere termijn dan vier weken.
– Bij annulering een dag voorafgaand aan het logies, dan wel bij annulering op de dag zelf, én in geval van zogeheten no show (klaarblijkelijke afzegging zonder bericht), zijn de volledige logieskosten verschuldigd.
– Eventuele nabetaling/rekeningen dienen binnen de wettelijke 21 dagen na de oorspronkelijke vertrekdatum te zijn voldaan.

NB: Onze reserveringsvoorwaarden gelden onverkort op elke mondeling dan wel schriftelijk overeengekomen boeking, met inbegrip van boekingen op basis van een geschenkbon.
Wilt u het annuleringsrisico liever afdekken, dan raden wij u aan een annuleringsverzekering af te sluiten (bijvoorbeeld een doorlopende annuleringsverzekeringen bij een doorlopende reisverzekering). De verschuldigde en betaalde logieskosten kunt u in dat geval, na het overleggen van de betaalde nota, later – onder aldaar geldende voorwaarden – terugkrijgen van uw verzekeringsmaatschappij.

Huisdieren

Huisdieren (met uitzondering van blinde geleidehonden) worden niet toegelaten.

Roken & open vuur

Roken is uitsluitend toegestaan op het terras aan de voorzijde van het hotel. Roken in het gehele pand is strikt verboden net als het branden van  kaarsen, waxinelichtjes en open vuur. Bij constatering zijn wij genoodzaakt €250,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken en/of open vuur, zullen de voorrijkosten van de brandweer aan u worden doorbelast. 

Schoonmaakkosten

In de kamerprijs zijn schoonmaakkosten meegenomen. Wanneer u de kamer in nette staat achter laat zijn er geen ''extra'' schoonmaakkosten van toepassing. Echter, is uw kamer in zo een staat achter gelaten dat een medewerker uw kamer niet in de gebruikelijke tijd schoon krijgt, dan berekenen wij extra schoonmaakkosten van minimaal €30,-. Indien het niet mogelijk  is uw kamer op reguliere wijze te reinigen en wij genoodzaakt zijn een externe partij in te huren verhalen wij de gemaakte kosten op de gebruiker van de kamer.

Dit bericht is niet beschermd tegen manipulatie door derden. Voor de ontvangen inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden en evenmin kunt u er rechten aan ontlenen.

bottom of page